Obec Otvovice
Otvovice

5) Přehled dat z vývoje obce v období 1918-1945

Mgr. Miroslav Landa - Střípky z dějin Otvovic

V zápisu Druhé Knihy protokolů školní kroniky ze 6.listopadu 1918 projevil řídící učitel nezměrnou radost nad osvobozením drahého národa z třistaletých pout rakouských vlád.

V roce 1920 proběhla na dole František de Paula stávka skupiny horníků v rámci probíhající celorepublikové prosincové generální stávky a z této akce se zachovala fotografie s nápisem: Ať žijí bolševici //56//!

Záznamy v obecní kronice pokračují v roce 1927 z nařízení okresní správy politické Kralupy, z pera člena obecního zastupitelstva Karla Meindla. Podle obecní kroniky byl v roce 1933 ustanoven kronikářem učitel Josef Matouš, nar. 23.11.1884.

V roce 1933 požádal řídící učitel Antonín Šustr pro zmírnění důsledků hospodářské krize o peněžní podporu místní organizaci Československého červeného kříže a 27 dětí ze sociálně slabých rodin dostávalo po 37 dní v poledne hrnek svařeného mléka s houskou. Tato akce se v následujících letech opakovala a rozšiřovala //57//.

Po tzv. Mnichovské dohodě v říjnu 1938 poskytla obec přechodné či trvalé útočiště v podnájmech, sálech či stodolách několika rodinám českých vyhnanců z československého pohraničí násilně odstoupeného fašistickému Německu //58//. Zápis ze Třetí Knihy školní kroniky z 10. října 1938 je dokladem sociálního a národního semknutí po tzv. Mnichovské dohodě: „Žactvu vystěhovalců z obsazeného území budiž vycházeno všemožně vstříc, zvláště v půjčování školních učebnic a darováním sešitů“.

V uhelných štolách mezi Otvovicemi a Minicemi se za 2.světové války 1939-1945 ukrývalo mnoho českých i cizích uprchlíků, zejména z tzv. nacistických transportů smrti. Například Štola dolu Bohemia mezi Otvovicemi a Minicemi umožnila úkryt 52 uprchlým zajatcům //59//.

S ohledem na široké pracovní, sociální a příbuzenské vazby otvovických obyvatel, včetně školních dětí, na nedaleké Kralupy nad Vltavou postihlo i Otvovice rozsáhlé bombardování a zničení tohoto města náletem západních spojenců 22.3.1945, jehož průběh byl slyšet a zčásti i vidět až v Otvovicích (cca 5 km) a při němž zahynulo 145 obyvatel //60//.

Za povstání Českého lidu počátkem května 1945 byl v obci vytvořen revoluční národní výbor, který převzal obecní úřad, četnickou stanici, poštovní úřad, organizoval zajištění pronacisticky orientovaných československých občanů a německých občanů - tzv. národních hostů //61//.

Po vypuknutí Pražského povstání 5.5.1945 organizoval místní revoluční národní výbor obranu obce a pomoc bojující Praze //62//.

V obecní kronice je vlepen záznam o příjezdu sovětského majora Viliamova 9.5.1945 ve 14.00 hodin a písemný záznam o přivítání prvních osvoboditelů Rudé armády občany s dovětkem: „Zdar slavné rudé armádě, zdar velkému maršálu Stalinovi. Národní výbor Otvovice. Předseda Václav Tomany.“

Mgr. Miroslav Landa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:02

Slunce zapadá:20:02