Obec Otvovice
Otvovice

Historie školy

 

Otvovická škola v roce 1956
» Léta páně 1856 za panování   císaře pána Františka Josefa I.   z Habsburků, kterýž v Rakousku   ve Vídni přebýval, byla země česká   na třináct krajů rozdělena. Tehdáž   zdejší obec počítajíc 75 domovních   čísel připadla k okresu Velvarskému   do kraje Pražského, farností však přivtělena byla k děkanství Kovárskému, kamž i přiškolena byla, až při stavbě nové zeměšské školy na žádost svojí dne 7. máje 1835 č. 2570 k oné škole přivtělena byla.

V uběhnutí oněch let, tohoto přiškolení až do roku 1856, dosáhlo se přesvědčení, že toto přivtělení schopných dítek obce Votvovské k škole Zeměšské, tělesnému i duševnímu pokroku dítek neprospěšno jest.

Za takovýchto okolností umínila sobě obec Votvovská sama sobě školu si vystavěti.

Toho času představeným obce lidumilný pan Antonín Salomon, mistr řeznický a majitel hostince č. 1, který byl původce onoho dobrého činu, s ním byli ve výboru p. Jan Čurba c.k. horní správce a František Šarboch č. 24, Antonín Regnaermer č. 23, Josef Houdek č. 6, Josef Zábranský č. 5, Antonín Vízner č. 3, František Kohout č. 22, Emil Moravec majitel skelných hutí.

K zařízení a způsobení této stavby Votvovské školy zakročila obec o povolení při c. k. místodržitelstvu na základě komise okresního úřadu Velvarského dne 26. září 1856 a ono povolení 7. února 1858 šťastně obdržela.

Slavnost svěcení školy dne 6. 11. 1859 tento den zůstane památným dnem pro občany Votvovské na tento den byla zdejší filiální škola p. vikářem Karlem Ličkou děkanem z Kladna slavnostně posvědcena.«

  • Kronika obce Otvovice

Vážení přátelé,

chtěla bych abyste se v kostce mohli seznámit s historií školy v Otvovicích, písemnosti o naší škole se datují od roku 1906, neboť se dochovaly záznamy z pedagogických schůzí sboru působícího na škole.

V roce 1906-07 navštěvovalo Národní školu v Otvovicích 193 žáků. Řídícím učitelem byl p. Antonín Žalud, který v Otvovicích zůstal v této funkci do roku 1910. Od školního roku 1910-11 dle protokolu byl řídícím učitelem jmenován p. učitel Jan Sochor. Počet žáků ve třech třídách v této době dosahoval 196 žáků.

Koncepce školská v této době, kdy byla povinná školní docházka do 14 let věku dítěte, umožňovala nadaným žákům přechod z Národní školy na Měšťanskou školu do Kralup nad Vltavou.

Škola dochovala zápisy, kde spolu s učiteli a řídícím učitel řešili problémy žactva i p. děkan kovárský a člen školského výboru obce.

Z dokumentů víme, že "Dětské dny" v Otvovicích se pořádají pro místní děti již od roku 1923. Výtěžek z této akce byl vždy poskytnut škole na školní výlety,aby se jich mohly účastnit i ty děti pocházející z nejchudších rodin.

Od školního roku 1925-26 jmenován zastupujícím učitelem p. Josef Matouš, na dobu jednoho roku, rok 1926-27 zahajoval p. řídící učitel Antonín Šustr.

Během prázdnin byla provedena částečná rekonstrukce budovy školy, opraven byl západní štít budovy, byla opravena všechna okna a zasklena, upravovalo se i okolí naší školy. Na zavedení elektrických světel do tříd a na chodbu školy si budova počkala do roku 1930, kdy se ve škole oznamoval konec vyučovacích hodin zvoněním.

V těchto letech žáci s výbornými výsledky odcházeli do reálného gymnázia do Kralup nad Vltavou a do měšťanských škol v Kralupech nad Vltavou a Buštěhradu. Ostatní absolvovali Národní školu v Otvovicích.

Kronika školní hovoří o tom, že v roce 1939-40 navštěvovalo školu 109 žáků a řídil ji p. učitel Josef Matouš. Po celou dobu trvání byla škola kontrolována nejen c.k. školní inspekcí, ale i místní obecní školskou radou. Po odchodu p. řídícího Matouše na odpočinek školu řídil p. řídící učitel Jaroslav Dlubal. V roce 1940 bylo na žádost rodičů žáků školy ustanoveno Rodičovské sdružení, které bylo povoleno okrasním úřadem v Kralupech nad Vltavou, jeho prvním předsedou byl zvolen pan Karel Petřina, železniční zřízenec. Také se podařilo vybudovat nový byt pro učitele a stávající byt řídícího byl opraven. Byl zaveden německý jazyk pro učitele, později se začal jako druhý jazyk vyučovat ve škole.

Od školního roku 1941-42 jmenován do funkce řídícího učitele p. Buhumír Hodrment a po osvobození a konci II. Světové války byl jmenován řídící učitel p. Miroslav Karlovský. Po zavedení nové koncepce školské fungují v Národní škole v Otvovicích dvě třídy se čtyřmi ročníky s 56 žáky. V roce 1951 byl řídící učitel Karlovský odvolán jako učitel do Sofie (Bulharsko), kde vyučoval. 1.října 1951 nastupuje pan Václav Kettner na zdejší školu jako učitel pověřený řízením školy a později jmenován ředitelem zdejšího ústavu.

Žáci 1968-1969
s ředitelem Václavem Kettnerem

žáci 1968-1969 s ředitelem KettneremPrvní televizor byl škole zakoupen z peněz   tehdejšího SRPŠ 12. května   1955. Ke 100. výročí Národní školy   v Otvovicích byla naplánována obcí   a okresním výborem generální rekostrukce   školy, plánování a práce na budově školy si   vyžádaly částku 190 tisíc korun a oplocení   celého pozemku školy 50 tisíc korun.   Rekonstrukci se nepodařilo dovést do konce   během prázdnin, jak předpokládal učitelský   sbor, a proto se zahajoval nový školní rok   v prostorách sklárenské ubytovny, žáci začali   navštěvovat nově přebudovanou školu  po dvou měsících. Při této přestavbě byla zřízena i kuchyň na vyvařování teplých svačin pro žáky.

Školní rok 1959-60 nastupuje na zdejší školu p. učitelka Alena Krejzová, která zde působila řadu let. Pan ředitel Václav Kettner vykonával funkci ředitele školy do poloviny školního roku 1969-70, kdy byl nadřízenými orgány z funkce odvolán při politických čistkách vládnoucí KSČ v těchto letech normalizace.

V dubnu 1970 byla jmenována do funkce ředitele soudružka Hana Švehlová. Školní rok 1971-72 zahajuje nový ředitel p. Vladislav Soukup. Školní kronika zaznamenává účast žactva na oslavách všech výročí a hodnotí práci školy.

Ve školním roce 1974-75 byla ředitelkou p. Alena Ochmannová, zahajovala školní rok s 62 žáky ve třech třídách v pěti ročnících. V tomto školním škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí vytápění a byl zahájen provoz školní jídelny.

S novou koncepcí školství byla uvedena do funkce ředitelky p. Alena Krejzová od škol. roku 1979-80, kdy počet žáků dosahoval 47 ve dvou třídách se čtyřmi ročníky. MŠMT zavádí osmiletou povinnou školní docházku s novými metodami výuky. Paní Alena Krejzová učila a později vedla zdejší školu dlouhých 35 let. Její aktivní službou v této škole prošlo mnoho žáků, svým přístupem ovlivnila dvě generace absolventů zdejší školy.

Žáci Otvovické ZŠ, 2007-2008P. ředitelka Krejzová svým odchodem do důchodu předala funkci po konkurzu Mgr. Haně Eisenhammerové, která nastoupila ve školním roce 1994-95. Tak jako probíhají změny ve školní budově a školství, tak proběhla změna i v osobním životě ředitelky. Dnes je provdaná a užívá příjmení svého muže, na dveřích ředitelny najdete Mgr. Hana Kohoutová.

Dnes školní budova září novotou. Po rekonstrukcích, které proběhly v minulých letech, jako bylo vybudování nové školní kuchyně a jídelny, sociálního zařízení, podlah ve dvou třídách, zřízení školní malé tělocvičny a přechod na vytápění plynem, které si vyžádaly nemalé částky z rozpočtu obce Otvovice, dostala škola i celý nový teplý kabát. Škola má nová okna, zateplení, fasádu a kotelnu. Tato rekonstrukce byla hrazena z fondů EU a rozpočtu obce Otvovice.

V současnosti se škola stává komunikačním centrem otevřeným všem, kdo má zájem spolupracovat a podílet se na dalším rozvoji.

Škola pracuje dnes podle svého školního vzdělávacího programu "Škola plná pohody", který byl pedagogy zpracován tak, aby využil všechny možnosti naší školy, jejího zasazení do zdejšího života a regionu. Tento plán plně využívá rodinného typu naší malotřídní školy.

Škola je dnes plně vybavena moderními pomůckami, počítačovou technikou, audiovizuální technikou a dalšími informačními technologiemi. Naše škola poskytuje srovnatelné, v některých oborech, i lepší podmínky pro všestranný rozvoj žáků a jejich schopností.

Těšíme se na vás i vaše děti, pokud si naší malotřídní školu pro absolvování 1. stupně povinné školní docházky vyberete.

stránky Základní školy v Otvovicích »

Paní ředitelka Krejzová svým odchodem do důchodu předala funkci po konkurzu Mgr. Haně Eisenhammerové, která nastoupila ve školním roce 1994-95. Tak jako probíhají změny ve školní budově a školství, tak proběhla změna i v osobním životě ředitelky. Dnes je provdaná a užívá příjmení svého muže, na dveřích ředitelny najdete Mgr. Hana Kohoutová. pP. ředitelka Krejzová svým odchodem do důchodu předala funkci po konkurzu Mgr. Haně Eisenhammerové, která nastoupila ve školním roce 1994-95. Tak jako probíhají změny ve školní budově a školství, tak proběhla změna i v osobním životě ředitelky. Dnes je provdaná a užívá příjmení svého muže, na dveřích ředitelny najdete Mgr. Hana Kohoutová.

                                                             
Mgr. Hana Kohoutová - ředitelka školy,30.8.2008

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2
2

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:56

Slunce zapadá:21:04