Obec Otvovice
Otvovice

13) Odkazy na použité zdroje

Mgr. Miroslav Landa - Střípky z dějin Otvovic

1) autorský kolektiv: Zeměpisný lexikon ČR, Obce a sídla N-Ž, ACADEMIA, Praha 1991,
2) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
3) Otvovická skála, http://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovick%C3%A1_sk%C3%A1la ,
4) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990, dále viz též http://www.revprirody.cz/data/0401/otvovic_skala.htm ,
5) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
6) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
7) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
8) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
9) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy nad Vltavou, 1956,
10) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
11) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
12) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
13) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
14) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
15) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
16) František Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, nakladatel B. Kočí, Praha 1921,
17) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
18) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
19) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
20) Tamtéž,
21) Tamtéž,
22) August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl osmý, Rakovnicko a Slánsko, tiskem a nákladem Františka Šimáčka, Praha 1891,
23) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
24) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
25) August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl osmý, Rakovnicko a Slánsko, tiskem a nákladem Františka Šimáčka, Praha 1891,
26) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
27) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
28) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
29) Tamtéž,
30) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
31) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
32) Tamtéž,
33) Tamtéž,
34) Tamtéž,
35) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
36) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
37) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy nad Vltavou, 1956,
38) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
39) Tamtéž,
40) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy nad Vltavou, 1956,
41) Tamtéž,
42) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
43) Tamtéž,
44) Tamtéž,
45) http://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovice,
46) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
47) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
48) http://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovice,
49) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
50) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
51) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
52) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
53) Tamtéž,
54) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
55) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
56) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
57) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
58) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
59) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
60) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
61) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
62) Tamtéž,
63) http://www.archive.org/stream/allgemeinesgeogr10raffuoft/allgemeinesgeogr10raffuoft_djvu.txt ,
64) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
65) Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften Österreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung von 31.12.1910, K.K.Statistischen Zentralkommission, Wien 1915,
66) Prof. Ernst Pfohl: Ortslexikon Sudetenland, Helmuth Preussler Verlag, Nürnberg 1987, reedice vydání z roku 1932,
67) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
68) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
69) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
70) Alena Krejzová: Pomístní jména, rukopis, bez data,
71) Tamtéž,
72) Tamtéž,
73) Tamtéž,
74) Tamtéž,
75) Tamtéž,
76) Tamtéž,
77) Tamtéž,
78) Tamtéž + Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
79) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
80) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
81) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
82) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
83) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
84) Tamtéž,
85) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
86) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
87) Školní kronika, Čtvrtá kniha, obce Otvovice za období 1940/1941 až 1966/1967,
88) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
89) Tamtéž,
90) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
91) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
92) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
93) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
94) Tamtéž,
95) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
96) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
97) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
98) Tamtéž,
99) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
100) Tamtéž,
101) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
102) Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006, http://www.nacr.cz/Z-Files/vz_na_06.pdf ,
103) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
104) Tamtéž,
105) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
106) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
107) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
108) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
109) Prof. Ernst Pfohl: Ortslexikon Sudetenland, Helmuth Preussler Verlag, Nürnberg 1987, reedice vydání z roku 1932,
110) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
111) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009. Alena Krejzová: Osobní vzpomínky, duben 2009,
112) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
113) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
114) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
115) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI. Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
116) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
117) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI. Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
118) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
119) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
120) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
121) Otvovice Důl Jan a další památky in: http://www.montanya.org/DOLY/KLADNO/OTVOVICE/OTVOVICE.htm ,
122) Hornictví v okolí Slaného a Kralup nad Vltavou, http://www.hormag.cz/?module=chronicle3b ,
123) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
124) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
125) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
126) Hornictví v okolí Slaného a Kralup nad Vltavou, http://www.hormag.cz/?module=chronicle3b ,
127) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
128) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
129) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
130) Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006, http://www.nacr.cz/Z-Files/vz_na_06.pdf ,
131) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
132) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
133) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
134) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
135) Hornictví v okolí Slaného a Kralup nad Vltavou, http://www.hormag.cz/?module=chronicle3b ,
136) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
137) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
138) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
139) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
140) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
141) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
142) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
143) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
144) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
145) Otvovice, Důl Jan, Felix - technologie, http://www.montanya.org/DOLY/KLADNO/OTVOVICE/TECHNIKA.htm ,
146) Prof. Ernst Pfohl: Ortslexikon Sudetenland, Helmuth Preussler Verlag, Nürnberg 1987, reedice vydání z roku 1932,
147) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
148) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
149) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
150) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
151) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
152) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
153) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
154) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
155) Tamtéž, dále též PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
156) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
157) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
158) Tamtéž,
159) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
160) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
161) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
162) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
163) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
164) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
165) mapa Kladensko, měř. 1:75000, Klub československých turistů, Praha 1925,
166) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
167) Tamtéž,
168) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
169) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
170) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
171) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
172) Antonie Kavalírová: Paměti babičky Kavalírové, Český spisovatel, Praha 1993,
173) Alena Krejzová: Pomístní jména, rukopis, bez data, šmelcíř=tavič, šalíři=topiči,
174) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
175) Tamtéž,
176) Tamtéž,
177) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
178) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
179) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
180) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936, odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
181) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
182) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
183) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
184) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
185) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
186) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
187) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
188) Věra Brázdová: Zákolany, Výbor po postavení pomníku L.a A. Zápotockých, Kladno 1976,
189) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
190) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
191) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
192) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
193) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
194) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
195) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009. Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009.
196) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
197) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
198) Tamtéž,
199) Věra Brázdová: Zákolany, Výbor po postavení pomníku L.a A. Zápotockých, Kladno 1976,
200) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
201) Miloslav Štěpán: Přehledné dějiny Československých železnic 1824-1948, Dopravní nakladatelství, Praha 1958,
202) Buštěhradská uhelná dráha, http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=7042,
203) Miloslav Štěpán: Přehledné dějiny Československých železnic 1824-1948, Dopravní nakladatelství, Praha 1958,
204) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
205) Vladimír Ringes, Stezkou dějin naší dopravy, Dopravní naklad., Přerov 1958,
206) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
207) Alena Krejzová: Osobní vzpomínky, duben 2009,
208) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
209) Tamtéž,
210) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
211) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
212) Tamtéž,
213) autorský kolektiv: Zeměpisný lexikon ČR, Obce a sídla N-Ž, ACADEMIA, Praha 1991,
214) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
215) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
216) Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften Österreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung von 31.12.1910, K.K.Statistischen Zentralkommission, Wien 1915,
217) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
218) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
219) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
220) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
221) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
222) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
223) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
224) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
225) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
226) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
227) Jiří Josef Sokol z Otvovic, in: Heraldická ročenka 1993, vydala Heraldická společnost v Praze, http://www.historie.hranet.cz/heraldika/hr/hr1993.pdf ,
228) Antiquariat Rainer Friedr. Meyer, http://www.meyerbuch.com/buchsuch.asp?xsuchwort=Wissenschaft,
229) Ferdinand Vaněk a dr. Karel Hostaš: Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. století, VII. Politický okres Klatovský, vydává Archeologická komisse, Praha 1899, in:http://www.archive.org/stream/soupispamatekhi07cesk/soupispamatekhi07cesk_djvu.txt,
230) Osobnosti Kralupska A-G, http://www.kralupsko.cz/cz/mesto/OSOBNOSTI/a-g.htm#doucha_v ,
231) Tamtéž,
232) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
233) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
234) Tamtéž,
235) Školní kronika - Kniha protokolů domácích konferencí učitelských na trojtřídní obecné škole ve Votvovicích, období školních roků 1906/1907 až 1916/1917,
236) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972, uvádí datum úmrtí 9.6.1944),
237) Tamtéž,
238) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987. Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978. Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
239) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
240) Jiří Blahota: Sklo je mým osudem, Mladá fronta, 23.2.1983,
241) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
242) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
243) Tamtéž. Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
244) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
245) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
246) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
247) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
248) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
249) Školní kronika, Třetí Kniha období 1929/1930 až 29.10.1940, Čtvrtá kniha - období 1940/1941 až 1966/1967,
250) Mgr. Hana Kohoutová - ředitelka školy „Otvovická škola - jak to bylo, jak to je“, vydáno 30.8.2008 http://www.otvovice.cz/obec.php?s=skola-historie ,
251) Mgr. Hana Kohoutová - ředitelka školy „Otvovická škola - jak to bylo, jak to je“, vydáno 30.8.2008 http://www.otvovice.cz/obec.php?s=skola-historie ,
252) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
253) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
254) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
255) Tamtéž,
256) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
257) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
258) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
259) Tamtéž,
260) Tamtéž,
261) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
262) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
263) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
264) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
265) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
266) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
267) Tamtéž,
268) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
269) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
270) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978. V práci dr. Mojmír Dýma, Vladislav Vávra: Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku, 6. část, Zpravodaj, září 2000, http://www.kralupy.cz/zpravodaj/index.php?v=234&x=999 , se uvádí datum zatčení Františka Mudroňky z Otvovic 9.4.1942,
271) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
272) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
273) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
274) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
275) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
276) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
277) Alena Krejzová: Osobní vzpomínky, duben 2009,
278) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
279) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
280) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
281) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
282) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
283) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
284) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
285) autorský kolektiv: Umělecké památky Čech, K/O, Academia, Praha 1978,
286) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
287) Internetový článek Otvovická kaplička sv. Prokopa, http://www.otvovice.cz/obec.php?s=kaplicka ,
288) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
289) Ke vzniku sokola v Otvovicích je uváděn o i datum 26. 7. 1901, ale zřejmě jde o chybu, viz Slánský obzor, Ročenka společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a státního okresu, Slaný 2003, http://www.slanskyobzor.cz/a/a38.pdf ,
290) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
291) mapa Kladensko, měřítko 1:75000, Klub československých turistů, Praha 1925,
292) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
293) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
294) Antonín Robek: Lidové zdroje národního obrození, Universita Karlova, Praha 1974,
295) Prom. hist. Antonín Robek: Život na kralupské vesnici v 1. polovině 19. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, Dům osvěty Kralupy n/Vlt. 1956,
296) Tamtéž,
297) Tamtéž,
298) Tamtéž,
299) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
300) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
301) Tamtéž,
302) Full text of "Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller Österreichischen Staaten: nach ämtlichen Quellen, den besten vaterländischen Hilfswerken und Original-manuscripten, von einer Gesellschaft Geographen, Postmännern und Staats- beamten", Raffelsperger Franz. Druck und Verlag der k. k. a. p. typo-geographischen Kunstanstalt. WIEN, 1846, http://www.archive.org/stream/allgemeinesgeogr10raffuoft/allgemeinesgeog10raffuoft_djvu.txt ,
303) Antonie Kavalírová: Paměti babičky Kavalírové, Český spisovatel, Praha 1993,
304) Otakar Feistmantel, Full text of "Steinkohlenflora von Kralup in Böhmen", Verlag der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Eduard Grégr,1871. http://www.archive.org/stream/steinkohlenflora00feis/steinkohlenflora00feis_djvu.txt ,
305) turistická mapa Podřipsko č.9, Klub českých turistů, Praha 1996,
306) Antonín Zápotocký: Vstanou noví bojovníci, revoluční trilogie, Svoboda, Praha 1971,
307) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
308) Království české, za redakce dr.J.V Práška, nakl. Pavla Korbra v Praze 1907, http://www.archive.org/stream/krlovstvesk01broduoft/krlovstvesk01broduoft_djvu.txt,
309) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
310) Kamenického toulky Pražským okolím, nákladem R. Řivnáče, Praha 1936.

Mgr. Miroslav Landa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:07

Slunce zapadá:21:10