Obec Otvovice
Otvovice

13) Odkazy na použité zdroje

Mgr. Miroslav Landa - Střípky z dějin Otvovic

1) autorský kolektiv: Zeměpisný lexikon ČR, Obce a sídla N-Ž, ACADEMIA, Praha 1991,
2) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
3) Otvovická skála, http://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovick%C3%A1_sk%C3%A1la ,
4) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990, dále viz též http://www.revprirody.cz/data/0401/otvovic_skala.htm ,
5) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
6) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
7) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
8) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
9) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy nad Vltavou, 1956,
10) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
11) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
12) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
13) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
14) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
15) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
16) František Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, nakladatel B. Kočí, Praha 1921,
17) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
18) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
19) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
20) Tamtéž,
21) Tamtéž,
22) August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl osmý, Rakovnicko a Slánsko, tiskem a nákladem Františka Šimáčka, Praha 1891,
23) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
24) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
25) August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl osmý, Rakovnicko a Slánsko, tiskem a nákladem Františka Šimáčka, Praha 1891,
26) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
27) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
28) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
29) Tamtéž,
30) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
31) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
32) Tamtéž,
33) Tamtéž,
34) Tamtéž,
35) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
36) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
37) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy nad Vltavou, 1956,
38) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
39) Tamtéž,
40) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy nad Vltavou, 1956,
41) Tamtéž,
42) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
43) Tamtéž,
44) Tamtéž,
45) http://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovice,
46) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
47) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
48) http://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovice,
49) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
50) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
51) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
52) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
53) Tamtéž,
54) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
55) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
56) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
57) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
58) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
59) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
60) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
61) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
62) Tamtéž,
63) http://www.archive.org/stream/allgemeinesgeogr10raffuoft/allgemeinesgeogr10raffuoft_djvu.txt ,
64) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
65) Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften Österreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung von 31.12.1910, K.K.Statistischen Zentralkommission, Wien 1915,
66) Prof. Ernst Pfohl: Ortslexikon Sudetenland, Helmuth Preussler Verlag, Nürnberg 1987, reedice vydání z roku 1932,
67) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
68) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
69) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
70) Alena Krejzová: Pomístní jména, rukopis, bez data,
71) Tamtéž,
72) Tamtéž,
73) Tamtéž,
74) Tamtéž,
75) Tamtéž,
76) Tamtéž,
77) Tamtéž,
78) Tamtéž + Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
79) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
80) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
81) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
82) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
83) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
84) Tamtéž,
85) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
86) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
87) Školní kronika, Čtvrtá kniha, obce Otvovice za období 1940/1941 až 1966/1967,
88) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
89) Tamtéž,
90) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
91) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
92) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
93) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
94) Tamtéž,
95) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
96) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
97) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
98) Tamtéž,
99) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
100) Tamtéž,
101) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
102) Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006, http://www.nacr.cz/Z-Files/vz_na_06.pdf ,
103) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
104) Tamtéž,
105) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
106) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
107) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
108) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
109) Prof. Ernst Pfohl: Ortslexikon Sudetenland, Helmuth Preussler Verlag, Nürnberg 1987, reedice vydání z roku 1932,
110) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
111) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009. Alena Krejzová: Osobní vzpomínky, duben 2009,
112) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
113) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
114) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
115) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI. Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
116) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
117) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI. Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
118) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
119) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
120) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
121) Otvovice Důl Jan a další památky in: http://www.montanya.org/DOLY/KLADNO/OTVOVICE/OTVOVICE.htm ,
122) Hornictví v okolí Slaného a Kralup nad Vltavou, http://www.hormag.cz/?module=chronicle3b ,
123) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
124) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
125) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
126) Hornictví v okolí Slaného a Kralup nad Vltavou, http://www.hormag.cz/?module=chronicle3b ,
127) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
128) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
129) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
130) Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006, http://www.nacr.cz/Z-Files/vz_na_06.pdf ,
131) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
132) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
133) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
134) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
135) Hornictví v okolí Slaného a Kralup nad Vltavou, http://www.hormag.cz/?module=chronicle3b ,
136) autorský kolektiv: Okolí Prahy západ, sv. 38, Olympia, Praha 1990,
137) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
138) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
139) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
140) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
141) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
142) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
143) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
144) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
145) Otvovice, Důl Jan, Felix - technologie, http://www.montanya.org/DOLY/KLADNO/OTVOVICE/TECHNIKA.htm ,
146) Prof. Ernst Pfohl: Ortslexikon Sudetenland, Helmuth Preussler Verlag, Nürnberg 1987, reedice vydání z roku 1932,
147) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
148) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
149) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák:Osobní vzpomínky, duben 2009,
150) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
151) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
152) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
153) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
154) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
155) Tamtéž, dále též PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
156) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
157) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
158) Tamtéž,
159) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
160) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
161) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
162) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
163) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
164) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
165) mapa Kladensko, měř. 1:75000, Klub československých turistů, Praha 1925,
166) redakční rada: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985,
167) Tamtéž,
168) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
169) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
170) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
171) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
172) Antonie Kavalírová: Paměti babičky Kavalírové, Český spisovatel, Praha 1993,
173) Alena Krejzová: Pomístní jména, rukopis, bez data, šmelcíř=tavič, šalíři=topiči,
174) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
175) Tamtéž,
176) Tamtéž,
177) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
178) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
179) Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Euromedia Group, k.s.-Knižní klub, Banská Bystrica 2007,
180) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936, odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
181) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
182) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
183) odpovědný redaktor Libor Pošta a kol.: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000, Gelton, Nové Strašecí 2000,
184) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
185) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
186) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
187) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
188) Věra Brázdová: Zákolany, Výbor po postavení pomníku L.a A. Zápotockých, Kladno 1976,
189) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
190) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
191) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
192) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
193) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
194) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
195) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009. Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009.
196) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
197) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
198) Tamtéž,
199) Věra Brázdová: Zákolany, Výbor po postavení pomníku L.a A. Zápotockých, Kladno 1976,
200) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
201) Miloslav Štěpán: Přehledné dějiny Československých železnic 1824-1948, Dopravní nakladatelství, Praha 1958,
202) Buštěhradská uhelná dráha, http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=7042,
203) Miloslav Štěpán: Přehledné dějiny Československých železnic 1824-1948, Dopravní nakladatelství, Praha 1958,
204) Ing. Otakar Špecinger: Přehled dějin Kralupska od nejstarších dob do počátku 20. století, in:Kralupské vlastivědné sešity, ONV Kralupy n/Vlt. 1956,
205) Vladimír Ringes, Stezkou dějin naší dopravy, Dopravní naklad., Přerov 1958,
206) PhDr. R. Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, Okresní pedagogické středisko v Kladně, 1968,
207) Alena Krejzová: Osobní vzpomínky, duben 2009,
208) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
209) Tamtéž,
210) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
211) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
212) Tamtéž,
213) autorský kolektiv: Zeměpisný lexikon ČR, Obce a sídla N-Ž, ACADEMIA, Praha 1991,
214) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
215) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
216) Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften Österreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung von 31.12.1910, K.K.Statistischen Zentralkommission, Wien 1915,
217) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
218) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
219) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
220) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
221) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
222) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
223) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
224) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
225) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
226) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
227) Jiří Josef Sokol z Otvovic, in: Heraldická ročenka 1993, vydala Heraldická společnost v Praze, http://www.historie.hranet.cz/heraldika/hr/hr1993.pdf ,
228) Antiquariat Rainer Friedr. Meyer, http://www.meyerbuch.com/buchsuch.asp?xsuchwort=Wissenschaft,
229) Ferdinand Vaněk a dr. Karel Hostaš: Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. století, VII. Politický okres Klatovský, vydává Archeologická komisse, Praha 1899, in:http://www.archive.org/stream/soupispamatekhi07cesk/soupispamatekhi07cesk_djvu.txt,
230) Osobnosti Kralupska A-G, http://www.kralupsko.cz/cz/mesto/OSOBNOSTI/a-g.htm#doucha_v ,
231) Tamtéž,
232) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
233) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
234) Tamtéž,
235) Školní kronika - Kniha protokolů domácích konferencí učitelských na trojtřídní obecné škole ve Votvovicích, období školních roků 1906/1907 až 1916/1917,
236) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972, uvádí datum úmrtí 9.6.1944),
237) Tamtéž,
238) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987. Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978. Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
239) Stanislav Krajník, Zdeněk Pospíšil: Kladensko, SNK, Praha 1985,
240) Jiří Blahota: Sklo je mým osudem, Mladá fronta, 23.2.1983,
241) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
242) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
243) Tamtéž. Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
244) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
245) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
246) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
247) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
248) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
249) Školní kronika, Třetí Kniha období 1929/1930 až 29.10.1940, Čtvrtá kniha - období 1940/1941 až 1966/1967,
250) Mgr. Hana Kohoutová - ředitelka školy „Otvovická škola - jak to bylo, jak to je“, vydáno 30.8.2008 http://www.otvovice.cz/obec.php?s=skola-historie ,
251) Mgr. Hana Kohoutová - ředitelka školy „Otvovická škola - jak to bylo, jak to je“, vydáno 30.8.2008 http://www.otvovice.cz/obec.php?s=skola-historie ,
252) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
253) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
254) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
255) Tamtéž,
256) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
257) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
258) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
259) Tamtéž,
260) Tamtéž,
261) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
262) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
263) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
264) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
265) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
266) Kniha památná obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI,
267) Tamtéž,
268) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
269) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
270) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978. V práci dr. Mojmír Dýma, Vladislav Vávra: Dějiny odboje proti nacismu na Kralupsku, 6. část, Zpravodaj, září 2000, http://www.kralupy.cz/zpravodaj/index.php?v=234&x=999 , se uvádí datum zatčení Františka Mudroňky z Otvovic 9.4.1942,
271) Karel Lein: Ať žijí bolševici, in: Malé knížky kladenské záře 2, 1972, OV KSČ a ONV v Kladně, 1972,
272) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
273) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
274) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
275) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
276) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
277) Alena Krejzová: Osobní vzpomínky, duben 2009,
278) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
279) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
280) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
281) Jiřina Landová: Můj životopis, rukopis, 2009,
282) PhDr. Zdeněk Kalenda: Protifašistický odboj na Kladensku 1939-1945, Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, 1987,
283) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
284) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
285) autorský kolektiv: Umělecké památky Čech, K/O, Academia, Praha 1978,
286) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
287) Internetový článek Otvovická kaplička sv. Prokopa, http://www.otvovice.cz/obec.php?s=kaplicka ,
288) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
289) Ke vzniku sokola v Otvovicích je uváděn o i datum 26. 7. 1901, ale zřejmě jde o chybu, viz Slánský obzor, Ročenka společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a státního okresu, Slaný 2003, http://www.slanskyobzor.cz/a/a38.pdf ,
290) Václav Novák: 750 let Otvovice, 1228-1978, MNV Otvovice, 1978,
291) mapa Kladensko, měřítko 1:75000, Klub československých turistů, Praha 1925,
292) Otakar Salač, Luboš Dudek a Zdeněk Slezák: Osobní vzpomínky, duben 2009,
293) Michal Kaderka: Obec Otvovice, Seminární práce, 1. ročník, rok napsání neuveden, cca po roce 1993,
294) Antonín Robek: Lidové zdroje národního obrození, Universita Karlova, Praha 1974,
295) Prom. hist. Antonín Robek: Život na kralupské vesnici v 1. polovině 19. století, in: Kralupské vlastivědné sešity, Dům osvěty Kralupy n/Vlt. 1956,
296) Tamtéž,
297) Tamtéž,
298) Tamtéž,
299) Otakar Špecinger: Kralupsko, Vlastivědný sborník Dolního Povltaví, Okresní rada osvětová, Kralupy /Vlt. 1949,
300) Julius Nádvorník, Otvovice, Společnost krajinského musea v Kralupech n/Vlt., Kladno 1936,
301) Tamtéž,
302) Full text of "Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller Österreichischen Staaten: nach ämtlichen Quellen, den besten vaterländischen Hilfswerken und Original-manuscripten, von einer Gesellschaft Geographen, Postmännern und Staats- beamten", Raffelsperger Franz. Druck und Verlag der k. k. a. p. typo-geographischen Kunstanstalt. WIEN, 1846, http://www.archive.org/stream/allgemeinesgeogr10raffuoft/allgemeinesgeog10raffuoft_djvu.txt ,
303) Antonie Kavalírová: Paměti babičky Kavalírové, Český spisovatel, Praha 1993,
304) Otakar Feistmantel, Full text of "Steinkohlenflora von Kralup in Böhmen", Verlag der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Eduard Grégr,1871. http://www.archive.org/stream/steinkohlenflora00feis/steinkohlenflora00feis_djvu.txt ,
305) turistická mapa Podřipsko č.9, Klub českých turistů, Praha 1996,
306) Antonín Zápotocký: Vstanou noví bojovníci, revoluční trilogie, Svoboda, Praha 1971,
307) autorský kolektiv: Budeč a okolí, Společnost přátel staroslavné Budče v Zákolanech, 1905,
308) Království české, za redakce dr.J.V Práška, nakl. Pavla Korbra v Praze 1907, http://www.archive.org/stream/krlovstvesk01broduoft/krlovstvesk01broduoft_djvu.txt,
309) Břetislav Chromec: Místopisný slovník Československé republiky, Československý kompas, Praha 1935,
310) Kamenického toulky Pražským okolím, nákladem R. Řivnáče, Praha 1936.

Mgr. Miroslav Landa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:41

Slunce zapadá:17:48