Obec Otvovice
Otvovice

11) Image obce ve vymezeném období

Mgr. Miroslav Landa - Střípky z dějin Otvovic

Image obce procházela v jednotlivých obdobích různými výkyvy popularity. Vrchnostenská vizitační zpráva z roku 1682 popisuje zdejší špatné poměry, neboť „ves leží v hlubokém údolí, po stranách má kopce, že nemožno tam vynést hnůj. Kopcovitá pole, pak i lidská obydlí trpí přívaly vod. Pole jsou tam kamenitá a písčitá, že ani tráva na nich nechce růst. Lidé jsou chudí, dluhů vrchnosti a kontribuce neplatí a pravděpodobně prý celá ves zpustne“ //300//.

Generální vizitace roku 1687 konstatovala mimo jiné, že „tato ves leží v dobrém položení“ //301//.

V roce 1846 je obec Wotwowitz na panství Zvoleněves pouze připomínána ve Všeobecném geograficko statistickém lexikonu u obce a farnosti Kováry //302//.

Paměti babičky Kavalírové zpracovávané Antonií Kavalírovou, rozenou Adlerovou od roku 1859, v nichž vzpomínala na půl roku ze svého dětství stráveného na Marije Heim, Marienheim u vsi Votvovic na Slánsku a na zdejší skelnou huť zašlou před rokem 1820, jsou osobitým popisem ze sklářského prostředí a obce na začátku 19. století. V roce 1929 vydal tento „památník“ její vnuk Josef Jan Frič (12.3.1861-10.9.1945) a podle vydání z roku 1993 se dílo stalo ihned literární raritou //303//.

Zásluhou dolování černého uhlí a vznikajících odvalů hlušiny je obec Wotwowitz bei Kralup zmíněna v roce 1871 v německy psané odborné literatuře jako jedno z nalezišť zkamenělin flóry na Kladensku //304//. Oblast Otvovic se tak stala v 19. a 20. století vyhledávaným nalezištěm zkamenělých rostlin a pyritu na uhelných haldách //305//.

O obci samé, o otvovických sklářích, o háji nad dolem Felix, o členech dělnického spolku a o podílu svého otce Ladislava Zápotockého-Budečského (12.1.1852-16.12.1916) na zakládání dělnických spolků, organizací a sokolských jednot pod Budčí a v Otvovicích v období 1890-1897 se zmiňuje ve své dokumentárně-autobiografické práci Vstanou noví bojovníci //306// z roku 1948, politik, odborář a prezident Československé republiky v letech 1953-1957 Antonín Zápotocký (19.12.1984 Zákolany - 13.11.1957).

V regionálním vlastivědném a vlasteneckém sborníku Budeč a okolí z roku 1905 se konstatuje, že „rovněž údolí…Votvovické vroubeno jsouc hájem po obou stranách potoka, mile poutá oko pozorovatelovo...Poloha (obce) jest nepravidelná. Podle silnice rozkládají se selské statky, po stráni dělnické domky. U každého statku a téměř u každé chaloupky nachází se ovocný sad neb malá zahrádka. Na stráních po obou stranách dodávají malebnosti obci listnaté háje a višňové sady“ //307//.

V publikaci Království České z roku 1907 jsou Votvovice popisovány blízko při Buštěhradské dráze v malebné krajině //308//.

Místopisný slovník Československé republiky z roku 1935 doplňuje popis obce o její „krásnou polohu“ //309//.

Kamenického Toulky Pražským okolím z roku 1936 uvádějí Otvovice jako průchozí místo na pěší trase z Prahy přes Okoř a Budeč do Kralup nad Vltavou //310//.

Otvovický pamětní spis z roku 1944 propaguje přírodní krásy, „zdravou polohu“ a výhodné dopravní spojení staroslavného budečského kraje.

Mgr. Miroslav Landa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:21:17