Obec Otvovice
Otvovice

1) Cíl, časové a obsahové vymezení práce

Mgr. Miroslav Landa - Střípky z dějin Otvovic

Cílem této drobné kompilační studie je připomenout zajímavé momenty z dějin obce Otvovice na Kladensku, prezentovat je na internetových stránkách obce a přilákat čtenáře z řad pamětníků i mladší generace občanů k nahlédnutí do minulosti jejich každodenního prostředí. Autor se při zpracování tématu řídil mottem: „Dějiny se buď snažíme objevit, věrně rekonstruovat a pochopit a to nás změní, snad k lepšímu, či je zkreslíme k obrazu svému a pak z nich možná vytvoříme mýtus či nástroj pro propagandu“.

Střípky z dějin Otvovic obsahují v jednotlivých kapitolách výběrová základní data či podrobnější tématicky zaměřené texty shrnuté většinou formou jednoduchých tezí, aby se tak zachovala stručnost a čtivost textu. Úvodní část se zabývá polohou, přírodními podmínkami a historickými vlivy na lokalitu obce a její osídlení. Následuje přehled dat z vývoje obce v 13.-17. století, v 18.-20. století do vzniku Československa v roce 1918 a v období 1918-1945 do osvobození Československa od německé okupace. Dále práce popisuje historické názvy obce a místní názvy, rozlohu obce, správní začlenění a správu obce. Jedna část se věnuje též statkům a chalupám, řemeslům, živnostem, průmyslu a dopravě v obci v 18. až 1.polovině 20. století. Samostatnou část tvoří kapitola obyvatelé, významné rody, rodáci a občané spjatí s obcí. Pozornost je též věnována dobové občanské vybavenosti a službám, škole, společenskému, politickému a duchovnímu životu a sportu. Naznačeny jsou některé zvyky, obyčeje a tradice v obci v 19. století a v 1. polovině 20. století. Závěr tvoří pokus o popis image obce ve vymezeném období a závěry.Text doplňují odkazy na použité zdroje a fotografická příloha.

Předložená práce vznikla v prvním vydání v únoru až květnu 2009 s podporou Obecního úřadu Otvovice. Poděkování autora za cenné informace a podněty patří starostovi Otvovic Ing. Josefu Purkrtovi a otvovickým pamětníkům: bývalé ředitelce základní školy a kronikářce obce paní Aleně Krejzové, Jiřině Landové, Otakaru Salačovi, Luboši Dudkovi a Zdeňkovi Slezákovi. Tato práce neprošla zvláštní jazykovou úpravou, citace jsou uváděny v původním znění.

Mgr. Miroslav Landa

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:21:17