Obec Otvovice
Otvovice

Oznámení

Zobrazeno 661-690 ze 743

Ticho před očekávanou bouří...

Datum: 17. 7. 2006

Jak bylo několikráte termínově oznámeno, obec Otvovice toužebně očekává zahájení rekonstrukčních prací na silnici vedoucí na hranici Praha-Západ, která je v neúnosném stavu již po řadu let. V rámci této silnice, aby nemusela být během několika let narušena, bude pokládána i I. etapa kanalizace. Schvalovací předpisy o sdružení finančních prostředků a o jediném investoru, výběrové řízení je tak složité, že celý proces od souhlasného ano, trvá řádově půl roku. Jak by bylo jednoduché kdyby zodpovědná osoba za příslušné volební období rozhodla, toto se provede, za provedení a plnění podmínek ručí další pověřená osoba, stavbu provede určená perfektní dodavatelská firma. Obavy z poskytování úplatků jsou silnější a chráněny zákony, které neberou v úvahu délky administrování a jejich rozsah po stránce počtu osob touto záležitostí se zabývající. Takže se zase těšíme na příští týden. Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Průvod čiré radosti

Datum: 2. 7. 2006

Průvodem čiré radosti a nadšení byl sletový průvod Prahou. Díky našim spoluobčanům - cvičencům Sokola O. Salačovi a Z. Slezákovi, kteří cvičí za Věrnou gardu, byly účastny i Otvovice a sokolský prapor Votvovic z roku 1892 nesený O. Salačem vlál společně s ostatními z župy Budečské při nedělním sletovém průvodu Prahou. Je obdivuhodné jak v podstatě za nezájmu masových médií a jen z iniciativy členů Sokola byl uspořádán již XIV. všesokolský slet. Průvod již proběhl, ale další program hlavních dnů XIV. všesokolského sletu od 3. do 6. července ještě můžete stihnout.

Neštěstí nechodí po horách ale po Otvovicích.....

Datum: 20. 6. 2006

.

Dětský den v Otvovicích, předání klíče od Otvovic Lucii Bílé - fotogalerie

Datum: 5. 6. 2006

.

Výsledky voleb do PSP ČR za obec Otvovice

Datum: 3. 6. 2006

.

Vážení spoluobčané srdečně Vás zvu k účasti

Datum: 31. 5. 2006

Dne 2. a 3. června 2006 se konají v našem státě volby do Parlamentu České Republiky. Svého času jsem kritizoval malou účast zúčastnělých, kteří se svou neúčastní nikomu jinému nepomstí, nežli sami sobě. Tím, že nevolí nikoho, dávají prostor těm kteří touží po vládnutí a nemají pro to dostatečný kredit, aby se opět chopili, z důvodů mlčení své další činnosti. Rozhodněme o těch které známe a vyzkoušejme jestli jsou to ti praví, kteří nelžou a plní své sliby ve prospěch nás všech.
Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Všechno se daří tak napůl....

Datum: 19. 5. 2006

Po dokončení silnice a kanalizace jsme si přislíbili, že v příštím roce spravíme poškozené povrchy ulic, které to odskákaly. Do oprav jsme zahrnuli i cestu na koupaliště, která byla v havarijním stavu. Tam se to podařilo ale zbytek stále čeká na přestříknutí a už je znovu znečištěn povrch po zametení, čili zbytečná práce. Důvodem je, že firma zabývající se opravou nemůže sehnat stříkací nástavec na horký asfalt. Už se množí reklamace se strany obyvatel, kteří pokládali opravu za dokončenou.

Teprve teď mi pokazila zloba druhých náladu...

Datum: 8. 5. 2006

.

Konečně je tady, poslední krok před vydáním - Územní plán obce Otvovice

Datum: 23. 4. 2006

Obecní zastupitelstvo na svém 4.zasedání OZ, dne 19.4.2006 přijalo zbytek podmínek pro nabytí platnosti Územního plánu obce Otvovice. Mezi jiným je to vydání Obecně závazné vyhlášky obce Otvovice č. 2/2006 vyvěsené na OBECNÍ DESKU dne 20.4.2006, která vejde v platnost za 15 dnů. Jsou zde zakotvena všechna pravidla provádění staveb v Otvovicích. Pravidla byla v minulém roce spolunavržena a odsouhlasena. Což se však nelíbí, je navržené omezení prostor, kde se stavět povoluje. Tato záležitost byla okleštěna přípravou a zpracováním bez možnosti zásahu, zejména po vysvětlení zástupcem KÚStč na jednání, na Magistrátu Kladno.

Velké úklidové nádoby v Otvovicích...

Datum: 8. 4. 2006

Velké úklidové nádoby budou přistaveny pro potřeby občanů ve dnech 15. a 16. dubna na místech obvyklých a to u nádražních závor, před bývalým nákupním střediskem Skarab a dále na obecním pozemku sousedícím s parkovištěm Skláren. Jakmile budou nádoby naplněny po vrch, nezavážejte další odpady v pytlích kolem. Děkuji za pochopení. Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Přivítání jara v Otvovicích, pro příjemné žití všech...

Datum: 24. 3. 2006

Blíží se nám svátky jara, Velikonoce a budem se snažit opět udělat Otvovice hezčí. Opraví se místní komunikace ke hřbitovu, ke koupališti a na kopec, které byly poškozeny v roce 2005 stavbou silnice. Opraví se a natřou ochranná zábradlí a nově bude upraven prostor kolem kapličky. V minulém roce se rozmohlo různé pálení odpadů a dalších věcí kolem nemovitostí. Způsobovalo v inverzních situacích silné zakouření obce. Bude tedy vydána OZV, která bude velice striktně sledována a budou činěny, při jejím nedodržování citelné postihy. V platnost by měla být uvedena, po schvalovacím řízení na KÚStč, v měsíci květnu 2006. Všichni občané budou s vyhláškou adresně seznámeni. Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Zápis do Mateřské školky Otvovice

Datum: 9. 3. 2006

Zápis do mateřské školky v Otvovicích proběhne v úterý 14.3.2006 od 10.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin.
Telefon: 315 783 123

Výběrové řízení pro DPS, výsledek a připomínka akce vítání občánků...

Datum: 3. 3. 2006

Po sejmutí obecních vyhlášek, uskutečnilo se vlastní komisionélní výběrové řízení, na vedoucího pracovníka DPS Otvovice. Rozhodnutím zúčastněných zastupitelů byla vybrána naše spoluobčanka paní Věra Sasková, která jmenování přijala a uzavřela pracovní smlouvu na částečný úvazek, vyhovující oběma stranám. Pracoviště bylo jmenované předáno, včetně jejíiho představení dne 2.3.2006.

Upozornění na výběrové řízení v Otvovicích...

Datum: 18. 2. 2006

Upozorňuji všechny Otvovické občany na dokument č. 3/2006, dle usnesení zastupitelstva ze dne 15.2.2006. Tímto zasedáním OZ bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa v DPS s částečným úvazkem, na správce sociálních služeb. Ostatní najdete ve vlastní vyhlášce vystavené na el. úřední desce. Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Volby do poslanecké sněmovny...

Datum: 6. 2. 2006

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 2. a 3. 6. 2006. Voličem je každý občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne 18 let věku. Své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, jinde pouze s voličským průkazem.

1.veřejné zasedání OZ a vyhodnocení ankety.

Datum: 25. 1. 2006

Dnešního dne jsme obecním rozhlasem a vyvěšením plakátů dali na vědomí, že se bude konat plánované 1.Veřejné zasedání, v letošním roce. Jako obvykle budou občané seznámeni s činností Obecního zastupitelstva ale i s činností celé obce. Dojde i na výměnu názorů a v rozpravě, bude jako vždy dána možnost uplatnit své připomínky. Schůze bude konána ve středu 1.2.2006 od 19 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni k účasti!

Otvovice dostaly dárek od Lucky!

Datum: 14. 1. 2006

Milého překvapení se dočkali občané Otvovic hned v prvém týdnu roku 2006, kdy byli pozváni naší rodačkou Lucii Bílou, na její letošní první koncert do divadla Ta Fantastika v Praze.

Novoroční přání všem, co prohlížejí naše stránky!

Datum: 1. 1. 2006

Vážení čtenáři,dovolte mi popřát Vám šťastné vykročení do Nového Roku 2006, který právě nastal. Ať jsou Vaše kroky provázeny zdravím, elánem a úspěchy po celý rok. Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Hurá děti, už zase máte doma v Otvovicích lékařku!

Datum: 27. 12. 2005

.

Příjemné prožití vánočních svátků

Datum: 23. 12. 2005

Vážení spoluobčané, stejně jako v předchozích létech si Vás dovoluji oslovit v tento čas, který je ve znamení Vánoc a blížícího se konce roku 2005.
Přeji Vám všem bez rozdílu příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nastávajícího roku 2006.
Projevme si opět navzájem dobrou vůli ve společném žití a mně jako jedno z posledních přání starosty obce, aby i další léta po přicházejících volbách v příštím roce, znamenaly spokojenost všech.
Pokoj lidem dobré vůle přeje celé obecní zastupitelstvo se starostou obce.

PF 2006
Robert Kallista - starosta obce

Poslední zasedání roku 2005...

Datum: 16. 12. 2005

Poslední schůze zastupitelstva v Otvovicích se hlavně zabývala provedenými úkoly do konce roku, nová silnice bude dána do provozu 19. prosince, dětská lékařka potvrzena a nastoupí v lednu. Obec byla uklizena a vyvezeny velkokapacitní kontejnery, Vánoce a Silvestr roku 2005 mohou přijít.

Mikuláš a čerti v Otvovicích - fotogalerie

Datum: 9. 12. 2005

.

Nejčerstvější zprávy z Otvovic...

Datum: 29. 11. 2005

.

Víte co mně na spoluobčanech vadí...

Datum: 15. 11. 2005

Silnice na hranici Praha-Západ se pomalu končí, osazují se obrubníky a vše se připravuje na příští týden na pondělí, kdy se bude pokládat zbytek asfaltového koberce z lesa nad obcí, na křižovatku u závor. Pro stavbaře je to práce náročná vzhledem k tomu, že stavbou neustále projíždějí vozidla občanů ale i jiných, aby měli přístup ke svým nemovitostem. Mnoho traktorů v obci není tak asi 3 - 4 a jejich majitelé sváží z lesa dříví a jeden z nich je tak horlivý, že dnes na křižovatce u Varhaníků, vytrhl šrouby svých kol 2 obrubníky zasazené v betonu, pro lemování silnice. Kdyby přišel a omluvil se, poděkoval za nové osazení, rozhodně by to byla slušnost. Byl bych zvědav ať je to kdokoliv, kdyby mu někdo auťákem utrhnul kus baráku, jak by řádil. Buďte proboha k obci a práci druhých ohleduplní a ne obyčejní vandalové s heslem z cizího krev neteče. Dříví je doma a ostatní je mi jedno. Platím daně, tak co!
Robert Kallista - starosta obce Otvovice

Upozornění - pozvánka na poslední veřejné zasedání 2005 v Otvovicích.

Datum: 29. 10. 2005

Zveme všechny spoluobčany na poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva roku 2005, které se bude konat dne 2. listopadu v 19.00 hod., v zasedací místnosti v přízemí budovy.

Masáže v Otvovicích ano - stavební úpravy až později!

Datum: 21. 10. 2005

Zastupitelstvo bylo informováno o požadavcích zdravotního střediska na úpravy místnosti, která by sloužila formou pronájmu pro masážní účely občanů a jako oddychový koutek dle dosud neznámých směrnic EÚ pro zdravotnický personál. Dále se rozšířil požadavek na obklady stropů, tlumočený paní Šarochovou a dostalo se i na řešení vzduchotechniky – otevření stropů a vyvedení do mezipůdního prostoru, uváděný jako možnost ing. Stádníkem. Ještě nutno doplnit že musí být proveden znalecký posudek na zařízení zubní ordinace, zda je zcela k nepotřebě, když do odchodu MUDr. Pelkové do poslední ordinace sloužilo.

Důležité akce pro Otvovice úspěšně pokračují.

Datum: 9. 10. 2005

Dětská ordinace se maluje, dovezlo se darované vyšetřovací lůžko, výběrové řízení bylo Středočeským krajem vyvoláno. Teď se musí 30 dnů čekat, přestože obec, zastupitelstvo, si svého nového lékaře vybrala. Zákon je však zákon! Ten by tak ani nevadil, jako ta časová lhůta, kdy se musí jezdit jinam za zdravotní péčí!

Zápis a usnesení vydáno - jednoduchost nahradit lékaře dětem obce!

Datum: 23. 9. 2005

Je vydán zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Otvovice a naleznete tam pozoruhodný článek o snaze zajistit dětského lékaře, který ordinuje v sousedních vesnicích ale v další, která se o něj uchází musí opět prokazovat že je lékařem schopným ošetřovat děti a přesto že byl osloven a vybrán obcí, musí se opět nechat vybrat ve výběrovém řízení! A všechny formality od opuštění bývalé lékařky po zajištění nové trvá 3 měsíce, kdy musejí maminky své nemocné děti vozit vlakem a pak nosit v náručí 1,5 km do ordinace. Všechno je ale zákonem určeno a ošetřeno a tak marné argumenty a představy lidu, který si zákonodárce zvolil. Robert Kallista - starosta obce Otvovice

...co se konalo, co probíhá a co se bude brzy konat v Otvovicích.

Datum: 9. 9. 2005

.

Taneční kurzy na obzoru...

Datum: 2. 9. 2005

Kulturní dům v Kralupech nad Vltavou, oznámil zájemcům z Otvovic, že taneční kurzy budou zahájeny již tuto neděli 4.září od 17 a 20 hodin.

Robert Kallista - starosta obce Otvovic

Zobrazeno 661-690 ze 743

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:59

Slunce zapadá:21:15